Flower for Helen

Crossfit Garage – CrossFit

Flower (AMRAP – Reps)

Flower Front Squat (75/55)

Rest 2 Min

Flower Front Squat (95/65)

Rest 2 Min

Flower Front Squat (135/85)

Rest 2 Min

Flower Front Squat (155/125)

Into Helen…

Rx+ 115/135/155/185

Helen (Time)

3 Rounds for time of:
400m Run
21 Kettlebell Swings, 53# / 35#
12 Pull-ups

()

()